HỆ THỐNG TIẾP NHẬN, TRẢ LỜI PHẢN ÁNH, KIẾN NGHỊ CỦA NGƯỜI DÂN VÀ DOANH NGHIỆP


  • Lĩnh vực: Đất đai
  •   
  •  
Ngày gửi: 08/02/2014
Nội dung:

Kính gửi Hội Đồng Nhân Dân Thành Phố Đà nẵng!

Tôi là người Quảng Nam, Chồng quê ở Đắc Lắc. VC tôi đang sinh sống và lập nghiệp ở Đà Nẵng, chúng tôi đã có 2 cháu nhỏ. VC tôi cũng muốn có chỗ ở ổn định để làm việc và lo hộ khẩu cho 2 cháu đi học nhưng không có điều kiện mua nhà.

Tôi muốn đăng ký mua chung cư thu nhấp thấp không biết có được hay không? Nếu được cho tôi hỏi hiện sắp có căn hộ nào được mở bán hay không?

Xin Chân Thành Cảm Ơn!

Người gửi: LÊ THỊ BÍCH PHƯƠNG   Địa chỉ: K202 HOÀNG VĂN THÁI
Đơn vị trả lời: Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND

Theo như chị trình bày, chị không có hộ khẩu thường trú tại thành phố Đà Nẵng vì vậy chị không thuộc diện được xét cho thuê chung cư của thành phố.

Tiêu chí thuê chung cư được quy định tại Thông báo số 25/TB-HDND ngày 22 tháng 5 năm 2013 về điều kiện được tiếp nhận đơn, xem xét giải quyết việc xin thuê chung cư của công dân trên địa bàn thành phố:

I. Yêu cầu chung đối với đối tượng xin thuê chung cư

Hộ gia đình có đăng ký hộ khẩu thường trú hợp pháp tại thành phố Đà Nẵng kể từ năm 2005 trở về trước. Đối với hộ đặc biệt nghèo, hộ nghèo phải có xác nhận của cơ quan có thẩm quyền.

II. Tiêu chí về điều kiện được tiếp nhận đơn, xem xét giải quyết

1. Đối tượng xin thuê chung cư thuộc diện ưu tiên 1

a) Phụ nữ đơn thân thuộc hộ đặc biệt nghèo, hộ nghèo, đang nuôi con;

b) Gia đình thuộc hộ đặc biệt nghèo, hộ nghèo;

c) Gia đình diện chính sách, có công Cách mạng (những đối tượng đang được hưởng chế độ chính sách đối với người có công);

d) Cán bộ thuộc diện thu hút của thành phố, đã lập gia đình, đang nuôi con;

e) Cán bộ, công chức, viên chức có thời gian công tác từ mười (10) năm trở lên, đã lập gia đình, đang nuôi con;

Tất cả các đối tượng kể trên phải thuộc diện đặc biệt bức xúc về chỗ ở: Hiện nay đang ở nhà thuê, ở nhờ do từ trước đến nay chưa có nhà ở hoặc đang ở trong nhà có rất đông nhân khẩu với nhiều hộ gia đình cùng chung sống trên diện tích sử dụng rất chật hẹp.

2. Đối tượng xin thuê chung cư thuộc diện ưu tiên 2

a) Phụ nữ đơn thân có hoàn cảnh khó khăn, đang nuôi con;

b) Gia đình thuộc hộ nghèo;

c) Gia đình diện chính sách, có công Cách mạng (những đối tượng đang được hưởng chế độ chính sách đối với người có công);

d) Cán bộ, công chức, viên chức có thời gian công tác từ năm (05) năm trở lên, đã lập gia đình, đang nuôi con;

Tất cả các đối tượng kể trên phải thuộc diệnbức xúc về chỗ ở:Hiện nay đang ở nhà thuê, ở nhờ do từ trước đến nay chưa có nhà ở hoặc đang ở trong nhà có đông nhân khẩu với nhiều hộ gia đình cùng chung sống trên diện tích sử dụng chật hẹp.

3. Ngoài hai đối tượng nêu trên, hiện nay thành phố chưa xem xét giải quyết các đối tượng khác.