HỆ THỐNG TIẾP NHẬN, TRẢ LỜI PHẢN ÁNH, KIẾN NGHỊ CỦA NGƯỜI DÂN VÀ DOANH NGHIỆP


  • Lĩnh vực: Đất đai
  •   
  •  
Ngày gửi: 19/03/2013
Nội dung:

Kính gởi Văn phòng Đoàn Đại Biểu Quốc hội và HĐND Thành Phố Đà Nẵng. 

Tôi tên là : Nguyễn Xuân Thiên. Sđt : 0985 223 693 

Hiện trú tại : 324 Phạm cự Lượng, Sơn Trà , Đà Nẵng. 

Tháng 1/2013,  tôi có nộp đơn đến VP Đoàn ĐBQH và HĐND TPĐN về việc xin được thuê 1 căn chung cư thu nhập thấp .  Đến nay vẫn chưa có thông tin gì.

Kính mong các cấp lãnh đạo quan tâm xem xét giải quyết cho trường hợp của gia đình tôi. 

Tôi xin chân thành cảm ơn. 

Người gửi: Nguyễn Xuân Thiên   Địa chỉ: 324 Phạm Cự Lượng, Sơn Trà , Đà Nẵng
Đơn vị trả lời: Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND

Trường hợp xin thuê chung cư của ông không có sơ sở giải quyết vì không phù hợp với tiêu chí xét duyệt.

Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND thành phố đã trả lời cho ông biết tại Công văn số 2461/VP-XLNTT ngày 22/4/2013, đồng thời đã niêm yết thông báo tại UBND phường An Hải Đông, quận Sơn Trà.

  • Câu hỏi cùng lĩnh vực