HỆ THỐNG TIẾP NHẬN, TRẢ LỜI PHẢN ÁNH, KIẾN NGHỊ CỦA NGƯỜI DÂN VÀ DOANH NGHIỆP


  • Lĩnh vực: Đất đai
  •   
  •  
Ngày gửi: 04/08/2014
Nội dung:  Năm 2007 tôi có mua 100m2 đất nông nghiệp ,với hồ sơ 3 lá .Năm 2010 tôi làm nhà ,làm hộ khẩu và nộp thuế truy thu từ năm 2001-2010.Các năm sau tôi đều nộp thuế theo thông báo của UBND Phường .Vậy bay giờ tôi muốn làm lên sổ đỏ thì tôi có đủ kiều kiện để làm không ?
Người gửi: Phan Thị Thu Hồng   Địa chỉ: Hoà Minh Qụân Liên Chiểu TP Đà Nẵng
Đơn vị trả lời: Sở Tài nguyên - Môi trường

Đề nghị bạn vui lòng mang các giấy tờ có liên hệ quan đến Chi nhánh Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất tại quận Liên Chiểu để được kiểm tra hồ sơ cụ thể về nguồn gốc, thời điểm, mục đích sử dụng đất, thông tin về quy hoạch và xử lý hồ sơ theo quy định của pháp luật hiện hành./.