HỆ THỐNG TIẾP NHẬN, TRẢ LỜI PHẢN ÁNH, KIẾN NGHỊ CỦA NGƯỜI DÂN VÀ DOANH NGHIỆP


  • Lĩnh vực: Quản lý đô thị
  •   
  •  
   
Tổng số câu hỏi: 402 | 41
Ngày gửi: 25/02/2023
Ngày trả lời: 06/03/2023
Người gửi:  LÊ văn Thắng   Địa chỉ: 210 Điện Biên Phủ
Đơn vị trả lời: Sở Giao thông Vận tải
Ngày gửi: 09/02/2023
Ngày trả lời: 01/03/2023
Người gửi:  Nguyễn thị hai   Địa chỉ: Quận Sơn tra
Đơn vị trả lời: UBND Quận Sơn Trà
Ngày gửi: 04/02/2023
Ngày trả lời: 28/02/2023
Người gửi:  Nguyễn Ngọc Hùng   Địa chỉ: 01 An Trung Đông 7, An Hải Đông, Sơn Trà, Đà Nẵng
Đơn vị trả lời: UBND Quận Sơn Trà
Ngày gửi: 25/02/2023
Ngày trả lời: 27/02/2023
Người gửi:  Lê Văn Thắng   Địa chỉ: 210 Điện Biên Phủ
Đơn vị trả lời: Công an Tp
Ngày gửi: 01/02/2023
Ngày trả lời: 09/02/2023
Người gửi:  Nguyễn Văn Tuấn   Địa chỉ: Phường Hòa Xuân, Cẩm Lệ Tp Đà Nẵng
Đơn vị trả lời: Sở Giao thông Vận tải
Ngày gửi: 01/01/2023
Ngày trả lời: 10/01/2023
Người gửi:  Trần Văn Dũng   Địa chỉ: 02 Phạm Vấn
Đơn vị trả lời: UBND Quận Sơn Trà
Ngày gửi: 09/11/2022
Ngày trả lời: 01/12/2022
Người gửi:  Hồ Duy Trung   Địa chỉ: 75 Mẹ Thứ, P. Hòa Xuân, Q. Cẩm Lệ, Tp. Đà Nẵng
Đơn vị trả lời: Sở Giao thông Vận tải
Ngày gửi: 22/10/2022
Ngày trả lời: 25/10/2022
Người gửi:  Nguyễn Hoàng Phương   Địa chỉ: Đường An Trung Đông 7, P. An Hải Đông, Q. Sơn Trà
Đơn vị trả lời: Công an Tp
Ngày gửi: 19/10/2022
Ngày trả lời: 20/10/2022
Người gửi:  Bùi Triều   Địa chỉ: 45/46/ Lê Độ
Đơn vị trả lời: Công an Tp
Ngày gửi: 12/10/2022
Ngày trả lời: 17/10/2022
Người gửi:  Trần Thị Trung Anh   Địa chỉ: Tổ 30 Hoà Thọ Đông
Đơn vị trả lời: UBND Quận Sơn Trà