HỆ THỐNG TIẾP NHẬN, TRẢ LỜI PHẢN ÁNH, KIẾN NGHỊ CỦA NGƯỜI DÂN VÀ DOANH NGHIỆP


  • Lĩnh vực: Nội vụ
  •   
  •  
   
Tổng số câu hỏi: 70 | 7
Ngày gửi: 13/04/2023
Ngày trả lời: 19/04/2023
Người gửi:  Phan Thị Hoàng Linh   Địa chỉ: Hoà Xuân, Hoà Châu, Đà Nẵng
Đơn vị trả lời: Sở Nội Vụ
Ngày gửi: 29/03/2023
Ngày trả lời: 05/04/2023
Người gửi:  Nguyễn Ngọc Thu Ngân   Địa chỉ: Đà Nẵng
Đơn vị trả lời: Sở Nội Vụ
Ngày gửi: 30/03/2023
Ngày trả lời: 03/04/2023
Người gửi:  Trịnh Văn Khôi   Địa chỉ: 72 Lê Văn Long
Đơn vị trả lời: Sở Nội Vụ
Ngày gửi: 08/02/2023
Ngày trả lời: 13/03/2023
Người gửi:  Nguyễn Hữu Vinh   Địa chỉ: 293 Bùi Thiện Ngộ, Hòa Xuân, Cẩm Lệ, Đà Nẵng
Đơn vị trả lời: Sở Giáo dục - Đào tạo
Ngày gửi: 17/02/2023
Ngày trả lời: 21/02/2023
Người gửi:  Nguyễn Thị Thùy   Địa chỉ: 27 vũ lăng
Đơn vị trả lời: Sở Nội Vụ
Ngày gửi: 29/08/2022
Ngày trả lời: 07/09/2022
Người gửi:  Trịnh Việt Đức   Địa chỉ: Hòa Châu, Hòa Vang, Đà Nẵng
Đơn vị trả lời: Sở Nội Vụ
Ngày gửi: 15/08/2022
Ngày trả lời: 24/08/2022
Người gửi:  Phạm Thanh Hải   Địa chỉ: Quận Liên Chiểu
Đơn vị trả lời: Sở Nội Vụ
Ngày gửi: 13/05/2022
Ngày trả lời: 20/05/2022
Người gửi:  Nguyễn Thị Huyền Nhi   Địa chỉ: Thanh Khê
Đơn vị trả lời: Sở Nội Vụ
Ngày gửi: 27/02/2022
Ngày trả lời: 28/02/2022
Người gửi:  Phan Thị Thùy Trang   Địa chỉ: Đường lưu quang thuận, mỹ an, ngũ hành sơn, đà nẵng
Đơn vị trả lời: Sở Nội Vụ
Ngày gửi: 24/09/2021
Ngày trả lời: 30/09/2021
Người gửi:  Trần Việt Linh   Địa chỉ: Đà Nẵng
Đơn vị trả lời: Sở Nội Vụ