HỆ THỐNG TIẾP NHẬN, TRẢ LỜI PHẢN ÁNH, KIẾN NGHỊ CỦA NGƯỜI DÂN VÀ DOANH NGHIỆP


  • Lĩnh vực: Giáo dục và đào tạo
  •   
  •  
   
Tổng số câu hỏi: 305 | 31
Ngày gửi: 17/04/2023
Ngày trả lời: 24/05/2023
Người gửi:  Phan Hoàng Mỹ Linh   Địa chỉ: K256 âu cơ, hẽm 08/05, phường hoà khánh bắc, quận liên chiểu
Đơn vị trả lời: Sở Giáo dục - Đào tạo
Ngày gửi: 11/02/2023
Ngày trả lời: 24/04/2023
Người gửi:  Doãn Thị Phượng   Địa chỉ: Ngũ Hành Sơn, tp Đà nẵng
Đơn vị trả lời: Sở Giáo dục - Đào tạo
Ngày gửi: 17/04/2023
Ngày trả lời: 18/04/2023
Người gửi:  Trần Văn Ba   Địa chỉ: 67 Lê Lai
Đơn vị trả lời: UBND Quận Sơn Trà
Ngày gửi: 21/02/2023
Ngày trả lời: 12/04/2023
Người gửi:  Nguyễn Nghiêm Ngọc Tín   Địa chỉ: Điện Bàn Quảng Nam
Đơn vị trả lời: Sở Giáo dục - Đào tạo
Ngày gửi: 15/03/2023
Ngày trả lời: 12/04/2023
Người gửi:  Lê Hoàng Vũ   Địa chỉ: 71 trần quốc toản, tp. Đà Nẵng
Đơn vị trả lời: Sở Giáo dục - Đào tạo
Ngày gửi: 25/03/2023
Ngày trả lời: 12/04/2023
Người gửi:  Nguyễn Thị Thúy   Địa chỉ: 29 Nguyễn Thiện Kế, Phước Mỹ, Sơn Trà
Đơn vị trả lời: Sở Giáo dục - Đào tạo
Ngày gửi: 26/03/2023
Ngày trả lời: 12/04/2023
Người gửi:  Phan Thị Hoàng Linh   Địa chỉ: Hoà Xuân, Hoà Châu, Đà Nẵng
Đơn vị trả lời: Sở Giáo dục - Đào tạo
Ngày gửi: 06/01/2023
Ngày trả lời: 23/03/2023
Người gửi:  Trần Nam Anh   Địa chỉ: 145 Phùng Hưng - TP. Đồng Hới - T. Quảng Bình
Đơn vị trả lời: Sở Giáo dục - Đào tạo
Ngày gửi: 01/02/2023
Ngày trả lời: 17/03/2023
Người gửi:  Mai Văn Tiên   Địa chỉ: Hòa Thọ Tây,Quận Cẩm Lệ,Đà Nẵng
Đơn vị trả lời: Sở Giáo dục - Đào tạo
Ngày gửi: 01/02/2023
Ngày trả lời: 13/03/2023
Người gửi:  Lê Long   Địa chỉ: Hải Châu Đà Nẵng
Đơn vị trả lời: Sở Giáo dục - Đào tạo