+ Thuê nhà chung cư thu nhập thấp
+ Tôi xin được thuê ( mua ) Chung cu xã hội
+ Dự án ga Đà Nẵng
+ Làm cống thoát nước
+ Xin giấy phép xây dựng
+ Thu rác thải sinh hoạt
+ Biển số Nhà?
+ Xin hỏi về chỉ giới xây dựng đối với nhà 2 mặt tiền
+ Xác nhận qui hoạch
+ Thời gian sang nhượng hợp đồng thuê chung cư của hộ giải tỏa