+ thuê chung cư thu nhập thấp
+ Thủ tục xin cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng nhà gắn liền với đất ( Sổ Đỏ )
+ Mua lại chung cư.
+ Mua đất 3 lá
+ Giải quyết đơn xin thuê chung cư.
+ Thuê hoặc mua nhà chung cư thu nhập thấp tại Đà Nẵng
+ ĐƠN XIN CỨU XÉT
+ Đợi chờ sổ đỏ
+ Làm sổ đỏ với giấy tờ 3 lá
+ Mua nhà chung cư thu nhập thấp tại Đà Nẵng