+ Tiếng Ồn
+ Cam on UBND Thanh pho ve bảo vệ rừng ở Sơn Trà
+ Thắc mắc
+ thủ tục đăng ký vào khu công nghệ cao.
+ Tại sao các khu tái định cư chưa có đường trục về Viễn Thông?
+ Vệ sinh môi trường